Den åbne skole

Vi skaber bånd mellem os og ungdomsuddannelserne

Uddannelsesinstitutioner

Skolebestyrelsen på Hornbæk Skole har 2 eksterne medlemmer. Det ene er en leder fra Nordsjællands Erhvervsskole. Det giver mulighed for at perspektivere skolens arbejde i forhold til ungdomsuddannelserne. Desuden er det en mulig indgang til et samarbejde med Erhvervsskolen.

Vi har også sat et samarbejde i gang med Helsingør Gymnasium. I første omgang drejer det sig om et projekt vedr. matematikundervisning i 9.klasse. Det kunne på sigt kunne betyde, at der i udskolingen kan udbydes et matematikhold i én 7-ugersperiode i samarbejde med gymnasiet.

Derudover har eleverne via uddannelsesvejledning kontakt med ungdomsuddannelserne, fx i form af uddannelsesbesøg.

Den åbne skole

Foreningsliv

Foreningslivet er fyldt med vitaminer …

Valgfri_12

Foreningslivet i og omkring Hornbæk spiller en helt afgørende rolle i vores børns liv og generelt i lokalsamfundet. Det gør det, fordi vi har nogle fantastiske kompetencer rundt omkring i de forskellige foreninger. Foreningslivet inddrager vi i skoledagen med den forudsætning, at det skal skabe en merværdi for ungernes læring.

Vi har udviklet læringsforløb I samarbejde med:

  • Helsingør Weng Chun & Behring Jui Jitsu Academy
  • Hornbæk Golfklub
  • Hamlet Rugby Klub
  • Helsingør Atletik
  • Hornbæk Idrætsklub ved Parkou
  • Badminton og Dans afdelingerne
  • Senzala (Espergærde Capoeira).

Målene for læringsforløbene blev opnået, og ungerne havde nogle fantastiske uger. Nogle elever er bagefter begyndt at gå til Weng Chun og Capoeira.

Helsingør Kommune har oprettet en ”datingportal” mellem skolerne og foreningerne, der skal understøtte vores samarbejde med foreninger og andre eksterne partnere; du kan læse mere på skoleplus.nu.

Læringscenter

Vi bringer eleverne tættere på kultur og litteratur

Valgfri_9

Læringscenteret på vores skole videreformidler Helsingør kommunes kulturinstitutioners tilbud til vores lærere. Vi har derfor hvert år mange klasser, som ser udstillinger på fx Flynderupgaard Museet, Teknisk Museum og Helsingør bymuseum.

Derudover gør vi brug af kulturtilbud under HH-samarbejdet (Helsingør/Helsingborg). Teaterforestillinger hos Helsingør børneteater ser eleverne også. Helsingør kommune er en kommune, som holder den kulturelle fane højt. Det benytter vi os af!

De medarbejdere, der er knyttet til Læringscenteret, deltager i alle kommunes kulturnetværksmøder, hvor de løbende bliver præsenteret for aktuelle udstillinger og aktiviteter. Vores medarbejdere kan også komme med forslag og påvirke nye ideer.

Tæt samarbejde med Hornbæk bibliotek

Det oplagte samarbejde for os sker med Hornbæk bibliotek. Hvert år har vi klasser som udstiller på biblioteket og bliver undervist i biblioteksorientering.

I december 2014 arrangerede vi en stort anlagt bogmesse på skolen. Vi havde besøg af 6 forfattere til en hel dag i bogens tegn. Messen var blevet planlagt og betalt i fællesskab med Hornbæk bibliotek.