Faglighed og læring

Design to Improve Life
Projektuger: Vi finder facts og udvikler produkter

Skolen i tal

Oversigt over klasserne, karaktergennemsnit– og kvalitetsrapport

Hornbæk Skole er en folkeskole med 450 elever, der er fordelt på 17 klasser fra 0. til 9. klasse.
Klassekvotienten er mellem 20 – 24 elever.

9. klassernes karaktergennemsnit ved de seneste afsluttende prøver:

Disciplin SPS FP9
Dansk – Mundligt 6,98 8,08
Dansk – Retskrivning 6,80 6,06
Dansk – Læsning 6,38 5,80
Dansk – Skr. fremstilling 7,18 6,90
 Engelsk – Mundtlig 7,59 8,14
 Engelsk – Skriftlig 7,00 7,21
 Tysk – Mundtlig 6,80
 Tysk – Skriftlig 7,12
Fransk – Mundtlig 6,35
Fransk – Skriftlig 5,29
Kristendomskundskab 6,72
Kristendomskundskab – Mundtlig
Historie 5,98
Historie – Mundtlig
Samfundsfag 6,06
Samfundsfag – Mundtlig 7,13
Matematik – Mundtlig 6,69
Matematik – Problem 6,90 5,34
Matematik – Færdighed 7,56 6,58
Fysik/kemi – Praktisk/mund. 6,39
Geografi 7,70
Geografi – Skriftlig 6,04
Biologi 7,78 7,71
Biologi – Skriftlig
Obligatorisk projektopgave 7,93

 

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 (seneste) for skolerne i Helsingør Kommune:

20766-18_v1_Kvalitetsrapport for skoleårene 20152016 og 20162017 Final

Har du spørgsmål til kvalitetsrapporten, er du velkommen til at kontakte skoleleder:

Simon Svenstrup
Tlf.: 4928 1682
E-mail: sis08@helsingor.dk

 

IT

IT – det digitale penalhus

Valgfri_7

It og digitale læremidler er en vigtig del af undervisningen på Hornbæk Skole. VI har en klar målsætning om at det tekniske skal fungere – og det lykkes vi med!

Skolen stiller en notebook-computer til rådighed for alle elever, men der er også mulighed for at medbringe egen computer eller tablet. Vi har smartboards i alle undervisningslokaler og et velfungerende trådløst netværk, så man let kan komme på med egen bærbare eller telefon.

Alle skolens elever skal hverdag medbringe opladt computer eller tablet. Det er en forudsætning for at kunne få et godt udbytte af undervisningen.

Vi arbejder løbende på at digitalisere undervisningen, og vi burger digitale lærermidler i større og større omfang.

Evaluering

Elevernes faglige udvikling måles fra 0. til 9. klasse

Faglighed-og-laering

Fra skoleåret 2015/2016 indfører Helsingør Kommune et fælles elevplansværktøj, som kan følge den enkelte elevs faglige udvikling. Værktøjet bliver udgangspunktet for den drøftelse, der skal være mellem skole og hjem og mellem elev og lærer, når der skal sættes nye mål for læringen.

Vi har en udviklingstilgang til evaluering. Det betyder, at vi løbende forholder os til vores skole og hele tiden ønsker at forbedre os i forhold til de mål, vi har sat os. Når evalueringer viser, at der er nogle udfordringer, vi skal have kigget på, involveres de vigtigste interessenter i løsningen.

Design to Improve Life

At gøre en idé til virkelighed

Helsingør Kommune uddanner i de kommende år alle medarbejder I Design to Improve Life-metoden. På vores skole har vi allerede flere uddannede lærere, som især på mellemtrinnet tilrettelægger designforløb med skolens elever.
At designe er at gøre en idé virkelig. Eleverne får metoder til at analysere og forstå komplekse problemstillinger og lærer gennem metoder til idéudvikling og innovation at realisere faktiske løsninger på relevante udfordringer. Det er intense og styrede forløb, der oftest foregår på tværs af fag.

Eleven skal træffe bevidste valg om, hvordan et design bedst muligt opfylder et ønske eller behov eller løser en udfordring, altså et problem. I disse valg indgår overvejelser om form, funktion og hvad der er praktisk, økonomisk og teknologisk muligt med udgangspunkt i brugernes behov.

Elevrådet

Hvad mener eleverne?

Valgfri_8

Skolens elevråd er opdelt efter afdeling, dvs. i indskoling, mellemtrin og udskoling. De arbejder på forskellig vis – alt efter elevernes alder. I udskolingen er der valgt en formand, som også deltager i skolebestyrelsen og i kommunale elevrådsaktiviteter.

Udover elevrådet lægger vi vægt på løbende at lade eleverne deltage i arbejdsgrupper og projektgruppe, fx i forbindelse med vores udvikling af udskolingen, eller hvis vi skal indrette en ny legeplads.

Traditioner

Arrangementer, som vi samles om

August
Skolestart: Vi mødes i skolegården, hvor lederen byder velkommen til nye elever og nye medarbejdere – og til alle, der går på skolen i forvejen.

September
Hornbæk Skole holder skolens fødselsdag den første torsdag i måneden. Fra boder i skolegården kan man købe mad og drikke, og man kan deltage i forskellige aktiviteter. Overskuddet går til 8. årgangs lejrskole.

Oktober
Fredag inden efterårsferien er der motionsløb for alle.

December
Alle samles i skolegården, hvor vi tænder juletræet og synger julesange.
Lucia-optog på skolen og på plejehjemmet.
Juleafslutning med besøg i Hornbæk Kirke.

Februar
Eleverne i fase 1 holder fastelavn og slår katten af tønden.

Maj
Eleverne i fase 1 danser om majstangen.
9. årgang har sidste skoledag. 9. årgang spiser fælles morgenmad i kantinen og går bagefter i en lang række til havnen. Her ofrer de til Neptun. Tilbage på skolen kaster de med karameller og optræder.

Juni
Dimissionsfest for 9. årgang og deres forældre.
Idrætsdag for hele skolen om torsdagen inden sommerferien.
Sidste skoledag er der sommerferieafslutning. Vi deler præmier ud fra Idrætsdagen, synger sommerferiesange – og ønsker hinanden god sommer.

Trivselsundersøgelse 2017/2018:

 

Trivselsrapport Hornbæk Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 og 2016/2017 (seneste) for skolerne i Helsingør Kommune:

20766-18_v1_Kvalitetsrapport for skoleårene 20152016 og 20162017 Final

 

 

 

Fælles regler

Det skal være rart og trygt at være på skolen for alle

Valgfri_11

På Hornbæk Skole tror vi, det er vigtigt at holde fast i nogle få regler. Når eleverne følger reglerne, er de med til at sikre kvaliteten i undervisningen og glæden ved at være sammen med andre, fra kammerater til lærere, pædagoger og det øvrige personale.

 • Din mobiltelefon skal være slukket i timerne med mindre, du bruger den i undervisningen.
 • Du må ikke cykle på skolens område.
 • Bolde, løbehjul, rulleskøjter og skateboard må kun bruges udendørs.
 • Skolen er røgfri.
 • Udskolingselever må gerne forlade skolen i pauserne.
 • Indskolings- og mellemtrin-elever må kun forlade skolen sammen med en voksen i skoletiden.

Lær mere

Der er masser af inspiration og viden at hente

Her har vi samlet forskellige hjemmesider, hvor eleverne kan arbejde videre på egen hånd – eller måske sammen med en ven.

Dansk, matematik og sprog

www.ordbogen.com
Her er ordbøger til dansk, engelsk, tysk, fransk, arabisk og svensk.

www.mikrov.dk
Mikro-værkstedet er for dig, der gerne vil arbejde og lege med engelsk, læsning, maskinskrivning og diktater, bl.a. Den talende bog, En Verden med Matematik, Carsten og Ida læser op.

www.dansk.gyldendal.dk
Fra forløb til danskundervisningen til ekstra træningsopgaver, for 3. – 6. årgang og 7. – 9. årgang.

www.bedredansk.dk
Små videoer med forklaring af dansk grammatik.

www.dansk-tjek.dk
En lille opgavesamling med vægt på retskrivning for elever i 7. – 9. årgang.

 

Historie og naturfag

www.e-mat.dk
Matematikopgaver og træningsopgaver + vejledning undervejs.

www.historiefaget.dk
Et komplet digitalt univers, varieret og spændende!

www.danske-dyr.dk
Hvad ved du om dyr? Skriv din egen historie og udgiv den på nettet med det samme. Eller besøg wiki-værkstedet.

http://bit.ly/1IEDpPX
Det lille fagbibliotek for elever i 3. -5. årgang. Hent opgaver indenfor natur og teknik og få gode tips til at fremlægge en fagbog eller et emne.

 

Andre gode sider

www.dr.dk/skole
Her kan du finde klip fra DRs arkiver.

 

Modersmålsundervisning

Hvis du er statsborger fra et EU, EØS-land, Grønland eller Færøerne kan Helsingør Kommune tilbyde dit barn modersmålsundervisning.

Betingelser for at få modersmålsundervisning

 • Der undervises kun i EU og EØS-sprog.
 • Dit barn skal kunne tale modersmålet, og I skal benytte modersmålet derhjemme i dagligdagen.
 • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse. Da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
 • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.
 • Øvrige EU og EØS-sprog tilbydes fra 0-9.-klasse.
 • Søg om modersmålsundervisning på Helsingør Kommunes hjemmeside – du skal bruge Nem-ID
 • Link til tilmeldingsskema https://www.helsingor.dk/borger/dagtilbud-og-skole/skole/skoler/modersmaalsundervisning/

Ansøgning sker hvert år fra januar til det kommende skoleår. Hvis behovet opstår senere, er det muligt at tilmelde sig i løbet af året. Du kan kun søge digitalt.

Inden skolesommerferien starter, vil du få besked om, hvorvidt der bliver oprettet hold, eller om der tilbydes undervisningen udenfor Helsingør Kommune.

Om modersmålsundervisning

Dit barn kan få undervisning i 3 lektioner om ugen. Undervisningen foregår hovedsageligt på hverdage om eftermiddagen efter skoletid.

Modersmålsundervisning uden for Helsingør Kommune

Hvis der ikke er tilmeldt mindst 12 børn til et sprog, så oprettes der ikke et hold i Helsingør Kommune. Hvis der ikke oprettes hold i Helsingør, så er det muligt at få modersmålsundervisning i nabokommuner eller i København.

Helsingør Kommune dækker elevens eventuelle udgifter til transport efter gældende regler.