Forældresamarbejdet

Forældreintra

Kontakten mellem forældre og skole foregår på intra og i meebook

Valgfri_2

På forældreintra kan du:

 • følge med i, hvad der sker i dit barns klasse, fx se beskeder fra underviserne
 • følge med i, hvad der sker i SFO og på Puk
 • skrive til dit barns lærere, pædagoger og til ledelsen
 • sende en mail til forældrene i dit barns klasse/årgang
 • melde dig til skole-hjem-samtaler og arrangementer.

På meebook kan du:

 • se årsplaner
 • se ugeplaner

Hvis du ikke kan logge ind

Hvis du har glemt dit log-in, skal du skrive til:

Dorthe Vidførle Sørensen
dvs37@helsingor.dk

Vi søger for, at du får et nyt brugernavn hurtigst muligt.

Glemt password finder du selv med “glemt kode” funktionen på intra forsiden.

Forældreintra på mobilen

Her er en guide til, at få forældre-intra på mobilen som app, hvis du har en IPhone:

 1. Google www.Hornbaek.skole.dk
 2. Tryk på Forældre-intra.
 3. Når intra-vinduet åbner, skal du ikke logge ind, men vælg mobil.
 4. Tryk på drop-down menu’en i øverste højre hjørne på din telefon og vælg: Åben i safari.
 5. Så skal du vælge firkant-ikonet med en pil indeni = Føj til hjemmeskærm.
 6. Tryk Tilføj.

Skolebestyrelsens principper:

Det er med stor fornøjelse, at skolebestyrelsen hermed præsenterer ti principper for skolens drift, skole-hjem samarbejdet og den åbne skole. Principperne skal være med til at tegne skolens mål og værdier udadtil, samtidig med at de skal vejlede skolens daglige ledelse om skolens virksomhed. Principperne er et resultat af et længerevarende arbejde i skolebestyrelsen, hvor vi har ønsket at revidere og nytænke nogle gamle principper for skolens virksomhed, så de kunne understøtte Hornbæk Skoles mission og vision. Vi håber, at de nye principper vil hjælpe til med at skabe de bedste læringsoplevelser for alle på Hornbæk Skole.

Læs her; 2018-06-04 Skolebestyrelsens principper 2018

 

 

 

 

Medlemmer af skolebestyrelsen per 01. 08. 2019

 

Navn Adresse Telefon E-mail
Formand:Lars D. Kallestrup Plantagevej 2B 61 82 72 27 ladk@valcon.dk
Forældre repræsentant: Ann Christin Rødal Mahrt  Johannes Ewaldsvej 34  20 25 60 69  Ann_christin_mahrt@hotmail.com
Næstformand: Mikkel Frederiksen  Søvænget 1 B  28 10 01 49  mikkel@mikkelf.dk
Forældre repræsentant: Signe Storminger-Dalgaard Vestre Stejlebakke 1 29 43 09 59 signesoren@mail.tele.dk
Forældre repræsentant: Helene Pauline Albrecht-Beste  Månevej 28  22 74 05 15  1311pauline@gmail.com
Forældre repræsentant:Lars Pedersen Borsholmvænget 5  20 73 97 87  bhv3100@gmail.com
Forældre repræsentant: Kasper Krog Andreassen  Holmegårdsvej 1B  23 48 16 61  Kasperandreasen938@hotmail.com
Forældresuppleant: vakant

 

Forældresuppleant: vakant

 

 

 

 

 

 

Medarbejderrepræsentant:
Jørgen Skou
Snerlevej 55, Helsingør 50 41 97 50 Jos08@helsingor.dk
Medarbejderrepræsentant:Anne Løie Jørgensen  Løvvænget 21 49 70 31 72  Anj37@helsingor.dk
skoleleder Simon Svenstrup Dortevej 6, Espergærde 49 28 16 82 Sis08@helsingor.dk
viceskoleleder
Bjarke Willemoes
Østergade 44, Gilleleje 41 86 82 63 Bww37@helsingor.dk
Sekretær:
Peter Nielsen (SFO)  Bjørnebakkevej 9, 1 Frederiksværk 49 28 16 81 Pni37@helsingor.dk
Elevrådsrepr. vakant
Elevrådsrepr. vakant
Eksterne medlemmer:
 Byrådsmedlem Gitte Kondrup  gko11@helsingor.dk
Trine Bay  Havreholmvej 9

3100  Hornbæk

 23 80 27 07  trba44@gmail.com

 

Oversigt over skolebestyrelsens møder i 2019/2020

 

Se referater fra skolebestyrelsens møder:

2018-09-04 SB møde 2 – Referat

2018-11-08 SB mødereferat

2018-10-03 SB møde 3 – Referat 

2019-01-22 SB møde 5- Referat.docx

2019-03-20 Referat SB møde 6

2019-05-20 SB møde 8 – Referat

 

 

 

 

 

 

Ressourcecenteret

Søg hjælp, hvis jeres barn ikke trives

Vores fokus er, at alle elever skal have gode læringsoplevelser, og at de oplever, at de udvikler sig i samspil med andre. Ressourcecenteret består af lærere og pædagoger med faglige kompetencer inden for specialpædagogik og fagpædagogik. De hjælper børn og unge, der i perioder har brug for ekstra faglig eller social opmærksomhed.

Ressourcecenteret samarbejder tæt med forældre, sundhedsplejerske, psykolog, familievejleder, kompetencecentre mv.

Ressourcepersoner er som udgangspunkt en del af årgangsteamet. Viden og erfaring siger, at det giver den bedste mulighed for at hjælpe alle børn i deres skolehverdag. Vi tilrettelægger indsatsen, når hele årgangen enten er på forskellige hold, eller arbejder med individuelt arbejde, således at elevernes forskellige læringsbehov tænkes ind i den almindelige skoledag.

Den tætte kontakt mellem jer og os

Når et barn på skolen ikke trives, kontakter lærere eller pædagoger hjemmet, og omvendt tager hjemmet kontakt til barnets primærlærer eller pædagog, hvis I som forældre oplever, at jeres barn ikke trives. Skolen og hjemmet samarbejder om, hvilke løsninger, der er de rigtige for barnet.

Hvis I som forældre har behov for sparring med ressourcecentret, så kontakter lærere og pædagoger tværfagligt forum. Tværfagligt forum holder møder hver måned, og de vil tage elevens sag op. Gruppen består af psykolog, inklusionsvejleder, afdelingsleder for ressourceområdet, sagsbehandler og pædagogisk koordinator. Sammen med barnets lærer og pædagog reflekterer tværfagligt forum over barnets styrker og udfordringer ved mødet.

På den baggrund udvikler de en handlingsplan, som involverer barnet, forældre, lærere/pædagoger og evt. andre ressourcepersoner. Handleplanen evalueres efter aftale.

Trafikregler

Det er godt at cykle eller gå til skole

Valgfri_6

Vi opfordrer forældre til at lade jeres barn cykle eller gå til skolen. Eller bruge gå- eller cykelbussen. Her aftaler forældrene selv en ordning, hvor de skiftes til at følge en gruppe børn til skolen, enten til fods eller på cykel, se også www.sikkertrafik.dk.

Hornbæk Skole ligger for enden af en blind vej. Det skaber trafikkaos, hvis forældre kører deres børn helt hen til parkeringspladsen om morgenen, når alle er på vej til skolen.

Kl. 7.45 – 8.30 er det ikke tilladt at køre bil omkring skolen.

Hvis I har brug for at køre jeres børn til skole, opfordrer vi jer til at:

 • sætte barnet af ved stationen (2 minutters gang fra skolen)
 • parkere på Bretagnevej eller på p-pladsen ved Viben.

Ferieplan

Ferieplan 2019/2020

Skoleåret begynder mandag d. 12. august 2019

Efterårsferie

lørdag 12. oktober 2019 – søndag 20. oktober 2019

Juleferie

lørdag 21. december 2019 – søndag 05. januar 2020

Vinterferie

lørdag 8. februar 2020 – søndag 16. februar 2020

Påskeferie

lørdag 4. april 2020 – mandag 13. april 2020

Store Bededag

Fredag 8. maj 2020

Kristi Himmelfartsferie

torsdag 21. maj 2020 – søndag 24. maj 2020

Pinseferie

Lørdag 30. maj 2020 – mandag 1. juni 2020

Grundlovsdag

onsdag 5. juni 2020

Sommerferien begynder lørdag 27. juni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri fra skole

Hvis dit barn skal have fri

Valgfri_13

Vi opfordrer alle til at planlægge rejser, så de følger skolens ferieplan.

Skulle det ske, at dit barn skal have fri fra skole i mere end 3 dage, mens der er undervisning, foregår det på denne måde:

 1. Som forælder skal du udfylde en ansøgning om tilladelse til, at dit barn holder fri.
 2. Eleven afleverer formularen til klasselæreren.
 3. Skolen modtager en kopi af den godkendte blanket.