Forældresamarbejdet

Forældreintra

Kontakten mellem forældre og skole foregår på intra

Valgfri_2

På forældreintra kan du:

 • følge med i, hvad der sker i dit barns klasse, fx se ugeplaner og beskeder fra underviserne
 • følge med i, hvad der sker i SFO og på Puk
 • skrive til dit barns lærere, pædagoger og til ledelsen
 • sende en mail til forældrene i dit barns klasse/årgang
 • melde dig til skole-hjem-samtaler og arrangementer.

Forældreintra er en del af skolens lukkede intranet SkoleIntra. Du logger på med et brugernavn (fra skolen) og et password (pesonligt).

Hvis du ikke kan logge ind

Hvis du har glemt dit log-in, skal du skrive til:

Dorthe Vidførle Sørensen
dvs37@helsingor.dk

Vi søger for, at du får et nyt brugernavn hurtigst muligt.

Glemt password finder du selv med “glemt kode” funktionen på intra forsiden.

Forældreintra på mobilen

Her er en guide til, at få forældre-intra på mobilen som app, hvis du har en IPhone:

 1. Google www.Hornbaek.skole.dk
 2. Tryk på Forældre-intra.
 3. Når intra-vinduet åbner, skal du ikke logge ind, men vælg mobil.
 4. Tryk på drop-down menu’en i øverste højre hjørne på din telefon og vælg: Åben i safari.
 5. Så skal du vælge firkant-ikonet med en pil indeni = Føj til hjemmeskærm.
 6. Tryk Tilføj.

De vigtigste områder – værd at kende og bruge som forælder

Skoleskemaet finder du nederst på siden i midterfeltet. Har du flere børn på Hornbæk Skole, skifter du mellem børnenes sider øverst tv., hvor barnets navn står.

 • Dialog mellem skole og hjem
  Besked fra lærerne, elevplaner, tilmelding til arrangementer og samtaler
 • Information om klassen
  Her ligger ugeplanerne – klassens fotos og en liste med aktiviteter
 • Klassens egne produkter
  Fotos og film, som dit barns klasse har produceret.

Valg til skolebestyrelsen 2018:

Følgende er nye forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen pr. 1.8.2018:

Ann Christin Rødal Mahrt

Helene Pauline Albrecht-Beste

Kasper Krog Andreasen

suppleant Lars Pedersen

suppleant Mikkel Frederiksen

 

Skolebestyrelsens principper:

Det er med stor fornøjelse, at skolebestyrelsen hermed præsenterer ti principper for skolens drift, skole-hjem samarbejdet og den åbne skole. Principperne skal være med til at tegne skolens mål og værdier udadtil, samtidig med at de skal vejlede skolens daglige ledelse om skolens virksomhed. Principperne er et resultat af et længerevarende arbejde i skolebestyrelsen, hvor vi har ønsket at revidere og nytænke nogle gamle principper for skolens virksomhed, så de kunne understøtte Hornbæk Skoles mission og vision. Vi håber, at de nye principper vil hjælpe til med at skabe de bedste læringsoplevelser for alle på Hornbæk Skole.

Læs her; 2018-06-04 Skolebestyrelsens principper 2018

 

 

 

 

Medlemmer af skolebestyrelsen per 01. 08. 2017

 

Navn Adresse Telefon E-mail
Formand:Lars D. Kallestrup Plantagevej 2B 61 82 72 27 ladk@valcon.dk
Forældre repræsentant: Ann Christin Rødal Mahrt  Johannes Ewaldsvej 34  20 25 60 69  Ann_christin_mahrt@hotmail.com
Næstformand: Mikkel Frederiksen  Søvænget 1 B  28 10 01 49  mikkel@mikkelf.dk
Forældre repræsentant: Signe Storminger-Dalgaard Vestre Stejlebakke 1 29 43 09 59 signesoren@mail.tele.dk
Forældre repræsentant: Helene Pauline Albrecht-Beste  Månevej 28  22 74 05 15  1311pauline@gmail.com
Forældre repræsentant:Stig Rostgaard Nålemagervej 3  25 34 03 73  sr@foel.dk
Forældre repræsentant: Kasper Krog Andreassen  Holmegårdsvej 1B  23 48 16 61  Kasperandreasen938@hotmail.com
Forældresuppleant: Lars Pedersen

 

Forældresuppleant: Anna Sofie Bretvad Andersen, Udtrådt pr. 10.5.2019

Borsholmvænget 5

Drachmannsvej 10A

 20 73 97 87

25 51 23 45

 bhv3100@gmail.com

asa@uuoresund.dk

Medarbejderrepræsentant:
Jørgen Skou
Snerlevej 55, Helsingør 50 41 97 50 Jos08@helsingor.dk
Medarbejderrepræsentant:Anne Løie Jørgensen  Løvvænget 21 49 70 31 72  Anj37@helsingor.dk
skoleleder Simon Svenstrup Dortevej 6, Espergærde 49 28 16 82 Sis08@helsingor.dk
viceskoleleder
Bjarke Willemoes
Østergade 44, Gilleleje 41 86 82 63 Bww37@helsingor.dk
Sekretær:
Peter Nielsen (SFO)  Bjørnebakkevej 9, 1 Frederiksværk 49 28 16 81 Pni37@helsingor.dk
Elevrådsrepr. Mikkel Martin Neumann  9. klasse
Elevrådsrepr. Anna Luna Andersson  9. klasse
Eksterne medlemmer:
 Byrådsmedlem Gitte Kondrup  gko11@helsingor.dk
Trine Bay  Havreholmvej 9

3100  Hornbæk

 23 80 27 07  trba44@gmail.com

 

Oversigt over skolebestyrelsens møder i 2018/2019

05. februar 2018

06. marts 2018

11. april 2018

03. maj 2018

04. september 2018

03. oktober 2018

08. november 2018

 

Se referater fra skolebestyrelsens møder:

2016-06-08 Referat SBmøde

2016-08-04 Referat SBmøde

2016-09-27 referat SBmøde

2016-11-02 referat SBmøde

SKB møde 5 2017-01-23 referat

SKB møderef 6 2017-02-28

Referat af SKB møde 7 2017-04-26

2017-08-29 referatSB

2017-09-27 Referat møde 2

2017-11-23 SB referat møde 3

2018-02-05 SB dagsorden møde 4 – referat.docx

2018-03-06 SB dagsorden møde 5 referat

2018-04-11 SB referat møde 6

2018-05-03 SB møde 7 – referat

2018-09-04 SB møde 2 – Referat

2018-11-08 SB mødereferat

 

 

 

 

 

 

 

Ressourcecenteret

Søg hjælp, hvis jeres barn ikke trives

Vores fokus er, at alle elever skal have gode læringsoplevelser, og at de oplever, at de udvikler sig i samspil med andre. Ressourcecenteret består af lærere og pædagoger med faglige kompetencer inden for specialpædagogik og fagpædagogik. De hjælper børn og unge, der i perioder har brug for ekstra faglig eller social opmærksomhed.

Ressourcecenteret samarbejder tæt med forældre, sundhedsplejerske, psykolog, familievejleder, kompetencecentre mv.

Ressourcepersoner er som udgangspunkt en del af årgangsteamet. Viden og erfaring siger, at det giver den bedste mulighed for at hjælpe alle børn i deres skolehverdag. Vi tilrettelægger indsatsen, når hele årgangen enten er på forskellige hold, eller arbejder med individuelt arbejde, således at elevernes forskellige læringsbehov tænkes ind i den almindelige skoledag.

Den tætte kontakt mellem jer og os

Når et barn på skolen ikke trives, kontakter lærere eller pædagoger hjemmet, og omvendt tager hjemmet kontakt til barnets primærlærer eller pædagog, hvis I som forældre oplever, at jeres barn ikke trives. Skolen og hjemmet samarbejder om, hvilke løsninger, der er de rigtige for barnet.

Hvis I som forældre har behov for sparring med ressourcecentret, så kontakter lærere og pædagoger tværfagligt forum. Tværfagligt forum holder møder hver måned, og de vil tage elevens sag op. Gruppen består af psykolog, inklusionsvejleder, afdelingsleder for ressourceområdet, sagsbehandler og pædagogisk koordinator. Sammen med barnets lærer og pædagog reflekterer tværfagligt forum over barnets styrker og udfordringer ved mødet.

På den baggrund udvikler de en handlingsplan, som involverer barnet, forældre, lærere/pædagoger og evt. andre ressourcepersoner. Handleplanen evalueres efter aftale.

Trafikregler

Det er godt at cykle eller gå til skole

Valgfri_6

Vi opfordrer forældre til at lade jeres barn cykle eller gå til skolen. Eller bruge gå- eller cykelbussen. Her aftaler forældrene selv en ordning, hvor de skiftes til at følge en gruppe børn til skolen, enten til fods eller på cykel, se også www.sikkertrafik.dk.

Hornbæk Skole ligger for enden af en blind vej. Det skaber trafikkaos, hvis forældre kører deres børn helt hen til parkeringspladsen om morgenen, når alle er på vej til skolen.

Kl. 7.45 – 8.30 er det ikke tilladt at køre bil omkring skolen.

Hvis I har brug for at køre jeres børn til skole, opfordrer vi jer til at:

 • sætte barnet af ved stationen (5 minutters gang fra skolen)
 • parkere på Bretagnevej eller på p-pladsen ved Viben.

Ferieplan

Ferieplan 2018/2019

Skoleåret begynder mandag d. 13. august 2018

Efterårsferie

lørdag 13. oktober 2018 – søndag 21. oktober 2018

Juleferie

lørdag 22. december 2018 – torsdag 03. januar 2019

Vinterferie

lørdag 9. februar 2019 – søndag 17. februar 2019

Påskeferie

lørdag 13. april 2019 – mandag 22. april 2019

Store Bededag

Fredag 17. maj 2019

Kristi Himmelfartsferie

torsdag 30. maj 2019 – søndag 2. juni 2019

Grundlovsdag

onsdag 5. juni

Pinseferie

lørdag 8. juni 2019 – mandag 10. juni 2019

Sommerferien begynder lørdag 29. juni 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri fra skole

Hvis dit barn skal have fri

Valgfri_13

Vi opfordrer alle til at planlægge rejser, så de følger skolens ferieplan.

Skulle det ske, at dit barn skal have fri fra skole i mere end 3 dage, mens der er undervisning, foregår det på denne måde:

 1. Som forælder skal du udfylde en ansøgning om tilladelse til, at dit barn holder fri.
 2. Eleven afleverer formularen til klasselæreren.
 3. Skolen modtager en kopi af den godkendte blanket.