Vores arbejdsplads

Lærere og pædagoger arbejder sammen på nye måder

Ledelse tæt på

Med øje for det menneskelige og det faglige …

Faglig ledelse og personaleledelse er kerneområder i vores ledelsesarbejde.

Skolen gennemgår i disse år en meget stor forandring, og vi skal gøre ting på nye måder. Det kræver, at vores ledelse er tæt på medarbejderne og på elevernes læring. Derfor har vi en ledelsesstruktur med én nærmeste leder for hver afdeling. Disse ledere har også et tværgående ledelsesområde, som de er eksperter på.

Ledelse_t+ªt_pa¦è_33

Du er altid velkommen til at ringe til os

Simon Svenstrup
Skoleleder
Tlf.: 4928 1682

Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder og afdelingsleder 7. – 9. årgang
Tlf.: 4928 1685

Peter Nielsen

SFO-leder og klubleder
Tlf.: 4928 1681

Arbejdspladsmiljø

Forberedelsestid der passer til den enkelte

arbejdspladsmiljo_63

Vi har arbejdspladser i samme fløje, som undervisningen foregår i. Udover skrivebordsplads og opbevaring, er der også mulighed for at sætte sig i en blød stol eller ved et gruppebord, når der skal forberedes undervisning. Der er et stilleområde, hvor der skal være ro, men der er også mulighed for at sidde midt i det hele og lade sig inspirere i dialog med andre kolleger.

Alle pædagogiske medarbejdere er mobile med deres egne bærbare computer, som også kan tages med i undervisningen.

 

Medarbejdere

Oversigt over ansatte på Hornbæk Skole pr. 1.8.2016

Vores_arbejdsplads_76

Ledelsen:

Initialer: Navn: Stilling:
SI Simon Svenstrup Skoleleder
BW Bjarke Krøll Willemoes Viceskoleleder/udskoling
PN Peter Nielsen SFO/PUK leder

Søg job

Ledig job:

 Bliv en del af Hornbæk Skoles ambitiøse ledelsesteam

 Vi søger en afdelingsleder med lyst til skoleudvikling. Du skal i hverdagen, sammen med resten af ledelsesteamet, stå for udviklingen af skolens læringsmiljø samt tværgående ledelsesområder. Du skal i den forbindelse have særligt fokus på tværgående indsatser sammen med skolens faglige vejledere og læringscenter, og du bliver således en nøgleperson i udviklingen af skolens læringsmiljø.

Vi prioriterer ledelse ”tæt på”, hvor du er ansvarlig for følgende kernefunktioner:

 • Fremme gode kollegiale diskussioner om undervisning, og hvordan rammerne herfor påvirker elevernes læring
 • Facilitere skolens vejledere i et effektivt meningsfuldt samarbejde, der har fokus på læring og trivsel
 • Drive og udvikle eksisterende og nye projekter gennem god procesfacilitering
 • Have blik for den enkelte medarbejder
 • Have lyst til at komme ud i undervisningen

 

Tværgående ledelsesopgaver inden for følgende områder justeres efter den endelige ansættelse:

 • Drivkraft i den faglige og pædagogiske udvikling i tæt samarbejde med resten af lederteamet.
 • Drivkraft bag skolens fortsatte udvikling af innovation og entreprenørskab som en vigtig del af undervisningen i det 21 århundredes kompetencer.
 • Skoleårets planlægning og andre administrative opgaver.
 • Arbejde med målstyring og evaluering med henblik på at udvikle praksis.
 • Samarbejde med eksterne parter om åben skole.
 • Tæt samarbejde med skolens faglige vejledere.
 • De digitale læremidler.

Du kan være et ledelsestalent, eller du kan allerede have erfaring med ledelse. Hvis ikke du allerede har en lederuddannelse, skal du være indstillet på at tage en. I stillingen vil der indgå 6-8 lektioner undervisning om ugen.

Skolen vil fra 1. august 2019 have en ny organisering. Skolen opdeles i 2 faser mod de nuværende tre afdelinger. Det vil sige en fase 1. fra 0.-4. klasse og en fase 2. fra 5.-9. klasse.

Ledelsen vil i den nye organisering bestå af en skoleleder samt to mellemledere med ansvar for henholdsvis fase 1. og fase 2. Den nye stilling vil være en tværgående pædagogisk leder med tilknytning til både fase 1. og fase 2.

Hornbæk Skole er en velfungerende folkeskole forankret i et stærkt lokalmiljø. Skole, SFO og klub er placeret centralt i Hornbæk by og har kun en kort gåtur til strand og skov. Vi er hver dag omdrejningspunktet for 500 læringsparate børn og unge.

Vi er ambitiøse omkring vores elevers læring og trivsel. Vi tør gøre ting på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation.

Vi mener, at vi er sat i verden for at give eleverne de bedste læringsoplevelser. Vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi tror, at læring ikke foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen oplever, at de står alene. Dette gælder for alle os, der har berøring med skolen.

Personalet på skolen er fagligt velfunderet og bidrager positivt til at skabe fremtidens skole for vores elever. Vores sekretariat er et stærkt team, der understøtter de administrative ledelsesopgaver, så der kan bruges mest mulig ledelsestid på personale og udvikling af skolen.

Der skal være plads til begejstring for både ledere og medarbejdere, og derfor er din opgave som leder at finde de gode idéer og projekter i personalegruppen og hjælpe dem til at give projekterne liv i hverdagen.

Stillingen er en fuldtidsstilling med ansættelse den 1. marts 2019.

Ansøgningsfristen er mandag den 7. januar kl. 10. Der vil være to samtalerunder. Første runde af samtalerne forventes, at ligge på følgende datoer: 10. og 11. januar efter klokken 14.00 og anden samtale 23. og 24. januar efter klokken 14.00. Der er indlagt test i uge 3.

Du er meget velkommen til at aftale et besøg på skolen. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at ringe til skoleleder Simon Svenstrup eller viceskoleleder Bjarke Krøll Willemoes på skolens telefonnummer 4928 1680.

Stillingen lønnes efter overenskomsten, med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Læs mere om vores skole på www.hornbaekskole.dk eller på vores facebookside.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trives du med at samarbejde?

Sog_job_4

Hornbæk Skole er en stor skole, dvs. med 660 elever. Skolen ligger tæt på Hornbæks bymidte, lige op ad skoven – og der er ikke langt til havet. Vi er del af et aktivt og levende lokalmiljø, se også den åbne skole.

Som medarbejder indgår du i en stor organisation, der består af 52 lærere, 22 pædagoger og medhjælpere, støttepædagoger, sekretære, servicemedarbejdere – foruden skolens ledere.

Personalet på skolen kan deres faglige kram og supplerer det med fantasi, kreativitet og evnen til at føre nye tanker ud i livet. De bidrager positivt til den i gangværende proces om at få skabt fremtidens skole for vores elever. Vi har samme forventning til vores kommende kolleger.

Fagligt samarbejde fylder meget hos os. Vi tager et fælles udgangspunkt i eleverne på årgangen, både når vi planlægger den faglige undervisning og det trivselsarbejde, der skal foregå omkring konkrete elever. Vi holder ikke møder for møders skyld. Vores møders dagsordner ligger helt tæt op af vores praksis og udviklingen af denne.

Vi vil altid gerne fortælle mere om at arbejde på vores skole, og du er derfor velkommen til at ringe til en leder og høre nærmere, se kontakt.

Når du sender en ansøgning til os, lægger vi især vægt på din faglighed og på din lyst til at indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde, se også vores arbejdsplads.

 

Uopfordret ansøgning

Send din uopfordrede ansøgning til:
Dorthe Vidførle Sørensen: Dvs37@helsingor.dk

Vi svarer dig så hurtigt som muligt.