Vores arbejdsplads

Lærere og pædagoger arbejder sammen på nye måder

Ledelse tæt på

Med øje for det menneskelige og det faglige …

Faglig ledelse og personaleledelse er kerneområder i vores ledelsesarbejde.

Skolen gennemgår i disse år en meget stor forandring, og vi skal gøre ting på nye måder. Det kræver, at vores ledelse er tæt på medarbejderne og på elevernes læring. Derfor har vi en ledelsesstruktur med én nærmeste leder for hver afdeling. Disse ledere har også et tværgående ledelsesområde, som de er eksperter på.

Ledelse_t+ªt_pa¦è_33

Du er altid velkommen til at ringe til os

Simon Svenstrup
Skoleleder
Tlf.: 4928 1682

Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder og afdelingsleder 7. – 9. årgang
Tlf.: 4928 1685

Peter Nielsen

SFO-leder og klubleder
Tlf.: 4928 1681

Arbejdspladsmiljø

Forberedelsestid der passer til den enkelte

arbejdspladsmiljo_63

Vi har arbejdspladser i samme fløje, som undervisningen foregår i. Udover skrivebordsplads og opbevaring, er der også mulighed for at sætte sig i en blød stol eller ved et gruppebord, når der skal forberedes undervisning. Der er et stilleområde, hvor der skal være ro, men der er også mulighed for at sidde midt i det hele og lade sig inspirere i dialog med andre kolleger.

Alle pædagogiske medarbejdere er mobile med deres egne bærbare computer, som også kan tages med i undervisningen.

 

Medarbejdere

Oversigt over ansatte på Hornbæk Skole pr. 1.8.2016

Vores_arbejdsplads_76

Ledelsen:

Initialer: Navn: Stilling:
SI Simon Svenstrup Skoleleder
BW Bjarke Krøll Willemoes Viceskoleleder/udskoling
PN Peter Nielsen SFO/PUK leder

Søg job

Ledig job:

Dansklærer til ressourcecenter søges

Vi søger en dansklærer til Hornbæk Skoles ressourcecenter. Ressourcecenteret tilbyder støtte og undervisning til elever med særlige udfordringer. Dette kan både ske gennem separat holddannelse, støtte i klassen og ved sparring og vejledning af lærere.

Ressourcecenteret er en del af almenområdet, og det har til formål at styrke og optimere det enkelte barns læring og sociale udvikling.

Vi arbejder med en løsningsfokuseret tilgang, og har et tæt forældresamarbejde.

En del af opgaven er at understøtte arbejdet med inklusion i klasserne, og det er en fordel, hvis du har erfaring med folkeskolens prøve i dansk.

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevernes læring og trivsel – også dem som har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser, og vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi ikke mener, at læring foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen skal opleve, at de står alene.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. Vi har delt året op i 4 perioder af 10 uger. Perioderne er delt op i en 8-ugersperiode og en 2-ugersperiode.

Holddannelse på tværs af årgangen er en del af vores hverdag. Det gør os fleksible og giver mulighed for at tilbyde en varieret og spændende skoledag. I 2-ugersperioderne river vi skemaet i stykker og fokuserer fx på fantasi, natur, innovation, verdensborgeren, medbestemmelse eller virksomhedsbesøg.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og mulighed for sparring med dygtige kollegaer, der tæller både lærere og pædagoger samt kommunens PPR.

Det er en fordel, hvis du har erfaring som AKT-lærer eller har anden erfaring inden for specialområdet.

Læs mere om vores skole på www.hornbaekskole.dk. Her er der også link til vores facebookside.

Stillingen er på fuld tid 100%.

Ring til skoleleder Simon Svenstrup på skolens telefon 49 28 16 80 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen.

Sidste frist for ansøgning er mandag den 5. marts klokken 8.00. Samtaler finder sted i uge 10, 11, 12.

Stillingen lønnes efter overenskomsten, med indplacering på relevant grundlønstrin. Hertil ydes eventuelt funktions- og kvalifikationsløn efter forhandling på grundlag af Helsingør Kommunes lønpolitik.

Helsingør Kommune kræver, at der indhentes en straffe- og børneattest for den ansøger, der påtænkes ansat, og denne indgår i den samlede afsluttende vurdering.

Stillingen er til besættelse 1. maj 2018.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk.

 

Hornbæk Skoles SFO søger pædagog 35 t/u.

Vi er glade for, at det er muligt at ansætte en uddannet pædagog på Hornbæk Skoles SFO og ser frem til at få en ny kollega i 35 timer om ugen.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Som pædagog på Hornbæk Skoles SFO, vil du være tilknyttet en af klasserne som klassepædagog i et antal lektioner om ugen.

Vi er ikke en stor skole (to spor), og det gør det muligt at have et tæt samarbejde med lærerne – og vi deler også de fleste lokaler.

Vi har en SFO, hvor børnene kan udvikle deres kompetencer i trygge og omsorgsfulde rammer. Samvær, leg, fantasi, og fysiske aktiviteter er vigtige redskaber i vores pædagogiske arbejde, der styres af de kommunale rammer for skolevæsnet, skolens overordnede mål og SFO’ens egne indsatsområder.

Vi ønsker en medarbejder, der vil bruge sin faglighed, og er indstillet på, at verden i morgen, ikke er som den var i går, – og gerne er i besiddelse af en god portion humor.

Vores forventninger til en ny kollega er blandt andet at du:

 • Har en høj faglighed
 • Er mødestabil og fleksibel
 • Har et personligt overskud, robust og initiativrig
 • Har lyst til at arbejde i et funktionsopdelt hus
 • Kan indgå i et teamsamarbejde med mange dygtige kolleger, men også kan arbejde selvstændigt
 • Og selvfølgelig brænder for at arbejde med børn i alderen 5 – 10 år

Læs mere om vores skole på vores hjemmeside www.hornbaekskole.dk

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Det er fast procedure i Helsingør Kommune, at der indhentes børneattest, privat straffeattest samt referencer fra tidligere ansættelsesforhold.

Du er velkommen til at kontakte SFO leder Peter Nielsen, tlf. 49 28 16 81 / 25 31 16 81 eller pni37@helsingor.dk for at høre nærmere.

Ansøgningsfrist d. 5. marts.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk

Da stillingen er en pædagogstilling, ønskes der kun ansøgninger fra uddannede pædagoger.

 

 

Fritids- og Ungdomsklubben PUK i Hornbæk søger en pædagog 30 t/u.

Vi har fået mulighed for, at ansætte en uddannet pædagog i PUK og ser frem til at få en ny kollega i 30 timer om ugen. Arbejdstiden vil primært være om eftermiddagen og tre aftener om ugen til kl. 21 / 21.30.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi har en klub med højt til loftet. Vi har ca. 215 indmeldte børn i fritidsklubben og ca. 100 lejlighedsvise brugere af ungdomsklubben. I klubben kan børnene og de unge udvikle deres kompetencer og dyrke deres sociale relationer i trygge og omsorgsfulde rammer.

Vi mangler en medarbejder, der kan:

 • Bevægelse / sport evt. dans
 • Pigekonflikter og ”tøsesamtaler”
 • Deltage i weekendture og ture i skoleferierne
 • stå på ski
 • Køre bil.

Vi ønsker en medarbejder, der er indstillet på, at verden i morgen, ikke er som den var i går, – og gerne er i besiddelse af en god portion humor.

Vores forventninger til en ny kollega er blandt andet at du:

 • Har en høj faglighed
 • Er mødestabil og fleksibel
 • Har et personligt overskud, robust og initiativrig
 • Har lyst til at arbejde i et funktionsopdelt hus
 • Kan indgå i et teamsamarbejde med mange dygtige kolleger, men også kan arbejde selvstændigt
 • Og selvfølgelig brænder for at arbejde med børn og unge i alderen 10 – 21 år

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Det er fast procedure i Helsingør Kommune, at der indhentes børneattest, privat straffeattest samt referencer fra tidligere ansættelsesforhold.

Du er velkommen til at kontakte klubleder Peter Nielsen, tlf. 49 28 16 81 / 25 31 16 81 eller pni37@helsingor.dk for at høre nærmere.

Ansøgningsfrist d. 5. marts.

 Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk

Da stillingen er en pædagogstilling, ønskes der kun ansøgninger fra uddannede pædagoger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trives du med at samarbejde?

Sog_job_4

Hornbæk Skole er en stor skole, dvs. med 660 elever. Skolen ligger tæt på Hornbæks bymidte, lige op ad skoven – og der er ikke langt til havet. Vi er del af et aktivt og levende lokalmiljø, se også den åbne skole.

Som medarbejder indgår du i en stor organisation, der består af 52 lærere, 22 pædagoger og medhjælpere, støttepædagoger, sekretære, servicemedarbejdere – foruden skolens ledere.

Personalet på skolen kan deres faglige kram og supplerer det med fantasi, kreativitet og evnen til at føre nye tanker ud i livet. De bidrager positivt til den i gangværende proces om at få skabt fremtidens skole for vores elever. Vi har samme forventning til vores kommende kolleger.

Fagligt samarbejde fylder meget hos os. Vi tager et fælles udgangspunkt i eleverne på årgangen, både når vi planlægger den faglige undervisning og det trivselsarbejde, der skal foregå omkring konkrete elever. Vi holder ikke møder for møders skyld. Vores møders dagsordner ligger helt tæt op af vores praksis og udviklingen af denne.

Vi vil altid gerne fortælle mere om at arbejde på vores skole, og du er derfor velkommen til at ringe til en leder og høre nærmere, se kontakt.

Når du sender en ansøgning til os, lægger vi især vægt på din faglighed og på din lyst til at indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde, se også vores arbejdsplads.

 

Uopfordret ansøgning

Send din uopfordrede ansøgning til:
Dorthe Vidførle Sørensen: Dvs37@helsingor.dk

Vi svarer dig så hurtigt som muligt.