Vores arbejdsplads

Lærere og pædagoger arbejder sammen på nye måder

Ledelse tæt på

Med øje for det menneskelige og det faglige …

Faglig ledelse og personaleledelse er kerneområder i vores ledelses arbejde.

Skolen gennemgår i disse år en meget stor forandring, og vi skal gøre ting på nye måder. Det kræver, at vores ledelse er tæt på medarbejderne og på elevernes læring. Derfor har vi en ledelsesstruktur med én nærmeste leder for hver afdeling. Disse ledere har også et tværgående ledelses område, som de er eksperter på. Desuden har vi en tværgående pædagogisk afdelingsleder.

Ledelse_t+ªt_pa¦è_33

Du er altid velkommen til at ringe til os

Simon Svenstrup
Skoleleder og

SFO-leder og klubleder
Tlf.: 4928 1682

 

Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder og afdelingsleder fase 2 (5. – 9. årgang)
Tlf.: 4928 1685

 

Jeanette Scaglione Jordahn

afdelingsleder fase 1 (0. – 4. årgang)

Tlf.: 4928 1684

 

 

 

 

 

Medarbejdere

Oversigt over ansatte på Hornbæk Skole

Vores_arbejdsplads_76

Ledelsen:

 

Medarbejdere:

Søg job

Ledig job:

 

 

 

 

 

Trives du med at samarbejde?

Sog_job_4

Hornbæk Skole er en stor skole, dvs. med 660 elever. Skolen ligger tæt på Hornbæks bymidte, lige op ad skoven – og der er ikke langt til havet. Vi er del af et aktivt og levende lokalmiljø, se også den åbne skole.

Som medarbejder indgår du i en stor organisation, der består af 52 lærere, 22 pædagoger og medhjælpere, støttepædagoger, sekretære, servicemedarbejdere – foruden skolens ledere.

Personalet på skolen kan deres faglige kram og supplerer det med fantasi, kreativitet og evnen til at føre nye tanker ud i livet. De bidrager positivt til den i gangværende proces om at få skabt fremtidens skole for vores elever. Vi har samme forventning til vores kommende kolleger.

Fagligt samarbejde fylder meget hos os. Vi tager et fælles udgangspunkt i eleverne på årgangen, både når vi planlægger den faglige undervisning og det trivselsarbejde, der skal foregå omkring konkrete elever. Vi holder ikke møder for møders skyld. Vores møders dagsordner ligger helt tæt op af vores praksis og udviklingen af denne.

Vi vil altid gerne fortælle mere om at arbejde på vores skole, og du er derfor velkommen til at ringe til en leder og høre nærmere, se kontakt.

Når du sender en ansøgning til os, lægger vi især vægt på din faglighed og på din lyst til at indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde, se også vores arbejdsplads.

 

Uopfordret ansøgning

Send din uopfordrede ansøgning til:
Dorthe Vidførle Sørensen: Dvs37@helsingor.dk

Vi svarer dig så hurtigt som muligt.