Vores arbejdsplads

Lærere og pædagoger arbejder sammen på nye måder

Ledelse tæt på

Med øje for det menneskelige og det faglige …

Faglig ledelse og personaleledelse er kerneområder i vores ledelsesarbejde.

Skolen gennemgår i disse år en meget stor forandring, og vi skal gøre ting på nye måder. Det kræver, at vores ledelse er tæt på medarbejderne og på elevernes læring. Derfor har vi en ledelsesstruktur med én nærmeste leder for hver afdeling. Disse ledere har også et tværgående ledelsesområde, som de er eksperter på.

Ledelse_t+ªt_pa¦è_33

Du er altid velkommen til at ringe til os

Simon Svenstrup
Skoleleder
Tlf.: 4928 1682

Bjarke Krøll Willemoes
Viceskoleleder og afdelingsleder 7. – 9. årgang
Tlf.: 4928 1685

Peter Nielsen

SFO-leder og klubleder
Tlf.: 4928 1681

Arbejdspladsmiljø

Forberedelsestid der passer til den enkelte

arbejdspladsmiljo_63

Vi har arbejdspladser i samme fløje, som undervisningen foregår i. Udover skrivebordsplads og opbevaring, er der også mulighed for at sætte sig i en blød stol eller ved et gruppebord, når der skal forberedes undervisning. Der er et stilleområde, hvor der skal være ro, men der er også mulighed for at sidde midt i det hele og lade sig inspirere i dialog med andre kolleger.

Alle pædagogiske medarbejdere er mobile med deres egne bærbare computer, som også kan tages med i undervisningen.

 

Medarbejdere

Oversigt over ansatte på Hornbæk Skole pr. 1.8.2016

Vores_arbejdsplads_76

Ledelsen:

Initialer: Navn: Stilling:
SI Simon Svenstrup Skoleleder
BW Bjarke Krøll Willemoes Viceskoleleder/udskoling
PN Peter Nielsen SFO/PUK leder

Søg job

Ledig job:

Lærer til ressourcecenter søges

Vi søger en lærer til Hornbæk Skoles udvidede skoletilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser og angstproblematikker. Børnene er i aldersgruppen fra 0. til 9. klasse.

Tilbuddet er en del af Hornbæk Skole, og det har til formål at styrke og optimere det enkelte barns læring og sociale udvikling.

Vi tager udgangspunkt i TEACHH principperne – Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children, og tilbuddet er kendetegnet ved, at vi arbejder med en stor grad af visualisering og overskuelighed og et tæt forældresamarbejde.

En del af opgaven kan også være at understøtte arbejdet med inklusion i klasserne.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med dansk i udskolingen samt med at føre elever til folkeskolens prøver.

På Hornbæk Skole er vi ambitiøse omkring alle elevernes læring og trivsel – også dem som har brug for en ekstra hjælpende hånd.

Vores skoles fornemmeste opgave er at give eleverne de bedste læringsoplevelser, og vores vision er, at vi sammen vil skabe passende udfordringer for alle, fordi vi ikke mener, at læring foregår i takt. Vi vil også sammen skabe mangfoldige og varierede fællesskaber, fordi vi har som mål, at ingen skal opleve, at de står alene.

På Hornbæk Skole tør vi gøre tingene på nye måder, fordi vi er optagede af, hvad der giver mening i den konkrete situation. Vi har delt året op i 4 perioder af 10 uger. Perioderne er delt op i en 8-ugersperiode og en 2-ugersperiode.

Holddannelse på tværs af årgangen er en del af vores hverdag. Det gør os fleksible og giver mulighed for at tilbyde en varieret og spændende skoledag. I 2-ugersperioderne river vi skemaet i stykker og fokuserer fx på fantasi, natur, innovation, verdensborgeren, medbestemmelse eller virksomhedsbesøg.

Vi kan tilbyde dig et stærkt teamsamarbejde og mulighed for sparring med dygtige kollegaer, der tæller både lærere og pædagoger samt kommunens PPR.

Det er en fordel, hvis du har erfaring i arbejdet med TEACHH, eller har anden erfaring inden for området.

Stillingen skal besættes hurtigst muligt eller senest 1. februar.

Stillingen er som udgangspunkt på fuld tid dvs. 100%.

Ring til skoleleder Simon Svenstrup på skolens telefon 49 28 16 80 for yderligere information eller aftale om besøg på skolen.

Vi afholder løbende samtaler, men sidste frist for ansøgning er mandag den 18. december klokken 8.00. De afsluttende samtaler finder sted den 19. og 20. december 2017.

Du skal sende din ansøgning via kommunens hjemmeside www.helsingor.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trives du med at samarbejde?

Sog_job_4

Hornbæk Skole er en stor skole, dvs. med 660 elever. Skolen ligger tæt på Hornbæks bymidte, lige op ad skoven – og der er ikke langt til havet. Vi er del af et aktivt og levende lokalmiljø, se også den åbne skole.

Som medarbejder indgår du i en stor organisation, der består af 52 lærere, 22 pædagoger og medhjælpere, støttepædagoger, sekretære, servicemedarbejdere – foruden skolens ledere.

Personalet på skolen kan deres faglige kram og supplerer det med fantasi, kreativitet og evnen til at føre nye tanker ud i livet. De bidrager positivt til den i gangværende proces om at få skabt fremtidens skole for vores elever. Vi har samme forventning til vores kommende kolleger.

Fagligt samarbejde fylder meget hos os. Vi tager et fælles udgangspunkt i eleverne på årgangen, både når vi planlægger den faglige undervisning og det trivselsarbejde, der skal foregå omkring konkrete elever. Vi holder ikke møder for møders skyld. Vores møders dagsordner ligger helt tæt op af vores praksis og udviklingen af denne.

Vi vil altid gerne fortælle mere om at arbejde på vores skole, og du er derfor velkommen til at ringe til en leder og høre nærmere, se kontakt.

Når du sender en ansøgning til os, lægger vi især vægt på din faglighed og på din lyst til at indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde, se også vores arbejdsplads.

 

Uopfordret ansøgning

Send din uopfordrede ansøgning til:
Dorthe Vidførle Sørensen: Dvs37@helsingor.dk

Vi svarer dig så hurtigt som muligt.